RUSELØKKVEIEN

Fra Filipstadbrygge til Nationaltheatret, skal Ruseløkkveien bli en sammenhengende, lett lesbar fotgjengerforbindelse i Oslo Sentrum

Onsdag 19. september 2018 ble det arrangert gatefest på Filipstad Brygge.

Vi arrangerte gatefest i september med ønske om at Ruseløkkveien fra Filipstad Brygge til Nationaltheateret skal bli en sammenhengende, lett lesbar fotgjengerforbindelse i Oslo sentrum. 

Et viktig ledd i å oppnå dette er å sørge for en logisk krysning over Munkedamsveien. I dag må man enten ta en omvei bort til krysset ved Huitfeldts gate eller til innkjørselen til Aker Brygge.

Gatefesten dannet ramme for den første runden med medvirkning fra lokale og besøkende. Resultatene ble presentert som 10 overordnede prinsipper for hvordan man kan skape en levende og urban turistvei på Ruseløkka.

  Ivareta ulike aldersgrupper, spesielt de yngste og de eldste

  Bringe ulike generasjoner sammen gjennom flerfunksjonalitet

  Grøntstrukturer og grønne byrom

  Ro for beboerne

 Levende førsteetasjoner og menneskelig skala

 Ryddig, rent og godt vedlikehold

 Ly for vær og vind, mulighet for opphold i solen

 (Uformelle) Møteplasser og aktiviteter

Trygghet

Tilhørighet og stedsidentitet

Gatefesten har vært et samarbeid mellom

Dark Arkitekter, Lark Landskap, Zinc Interiør, CoUrban, Storbrand, Aspelin Ramm, Winta Eiendom, Vestre, Bykuben og Oslo Miljøhovedstad 2019. Vi takker for alle som deltok, både involverte og besøkende!